Lillöpil i Projekt Sommarslöjd 2005 vid Nordiska Muséet i Stockholm

Tillbaka