Labyrint med Lillöpil vid Telenor, Trondheim.
Tillbaka