Dubbelflätad häck, Klagshamn

Sätt pilskotten med 5-10 cm mellanrum vid kojbygge.
Tillbaka